En plusskunde produserer til tider mer strøm enn kunden klarer å forbruke. Vi i Stannum ønsker gjerne å bidra til en god utvikling innen dette spennende området – ring vårt sentralbord 35 09 40 00 for ytterligere informasjon.

Med
plusskunde menes en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som har en
årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte
driftstimer har overskudd av kraft som kan mates inn i distribusjonsnettet.

Typiske
plusskunder kan være kunder som monterer solcellepaneler på taket, eller andre
boenheter og mindre virksomheter som generer kraft fra vann, vind eller andre
kilder som hovedsaklig dekker eget forbruk men unntaksvis leverer strøm til
nettet.

NVEs definisjon av plusskunde fra 1. januar 2017:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.


Kilde: NVE

 

Meny