Stannum gjør sitt beste for at du som kunde skal få strøm med bra kvalitet. Vi har derfor mange rutiner for å oppfylle leveringsbetingelsene våre.

Noen av dere har kanskje blitt kontaktet av oss i forbindelse med jordfeil, eller at noe annet i anlegget som forstyrrer nettet vårt og andre kunder. Det lokale eltilsyn (DLE) gir da pålegg om utbedring.

Hjelp oss med å registrere avvik

Det er imidlertid ikke alle feil og forstyrrelser vi fanger opp. Vi er derfor takknemlig for tilbakemelding fra våre kunder som oppdager forstyrrelser på nettet. Henvendelser vil bli registrert i vårt internkontrollsystem, og det vil bli foretatt målinger ute hos den som varsler. Ved et konstatert avvik, vil vi følge våre rutiner for å lukke avviket.

Alle våre ansatte har tilgang til å registrere slike henvendelser om leveringskvalitet, så det er bare å ringe 35 09 40 00, eller sende e-post til post@stannum.no.

Meny