Graving og bygging

Kabelarbeid

Gravemelding og kabelpåvisning

Alle som skal utføre gravearbeid må kontakte oss hvor det skal graves, det er kommunen som utsteder gravetillatelse, etter samordning av de aktuelle institusjonene.

Trefelling og skogrydding

De fleste strømbrudd skyldes trær som velter over ledningen eller greiner som “gnager” ledningen i stykker. For å sikre strømforsyningen fjerner vi så mye trær og busker at det er tilstrekkelig avstand til linjene i fem år fremover.

Bestill byggestrøm

Byggestrøm er et midlertidig anlegg som kan benyttes av utbygger/entreprenør/arrangør eller lignende.

Meny